ceturtdiena, 2013. gada 17. oktobris

Sieviešu kluba "Šarms" aktivitātes 2013.gada novembrī


16.oktobrī 2013. gadā Sieviešu klubs "Šarms", sanāca uz kārtējo kluba sēdi, kura saucās "Ciemos pie Šarlotes" un lēma par aktivitātēm , kuras organizēsim novembra un decembra mēnešos.1. 10.2013. nolēmām ņemt dalību Kopienu iniciatīvu fonda programmā "Palīdzēsim māmiņai" un iesniegsim projektu "Nāc: mācies, radi un dari" , kura mērķis irradīt labvēlīgu vidi un atbilstošus apstākļus Naujenes pagasta vecāku un bērnu lietderīga brīvā laika pavadīšanai ziemas periodā, izglītojot vecākus un bērnus ar kopīgām radošām nodarbībām, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai un socializēšanās veicināšanai, kas sekmētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.

2. No 17.10.- 1.11.2013.gada sadarbībā ar Mednieku kolektīvu "Naujene" organizēt akciju "Palīdzēsim meža zvēriem, pārdzīvot bargo ziemu", kura mērķis ir savākt barību : kartupeļus, graudus, bietes, burkānus un ozolzīles, kuras mednieku kolektīvs ziemā izvadās pa meža zvēru barotavām.


3. No 1.11.- 16.12.2013.gada organizēt Ziemassvētku labdarības akciju "Siltās kājas, vientuļiem cilvēkiem", kuras rezultātā Naujenes pagasta vientuļie cilvēki saņems adītas, tamborētas vai filcētas vilnas zeķes un čības, kuras 23. 12. 2013.gadā apciemojot Naujenes pagasta vientuļos cilvēkus, sieviešu klubs uzdāvinās.

4. 11.2013., mēs organizēsim filcēšanas radošo darbnīcu , kurā mācīsimies un izgatavosim siltās filcētās čības, kuras tiks dāvinātas Naujenes pagasta vientuļiem cilvēkiem, labdarības akcijas ietvaros.

Visiem interesentiem, kuri  vēlas ņemt dalību Sieviešu kluba "Šarms" akcijās, lūdzam rakstīt uz e-pastiem : klubs.sarms@gmail.com, klubs.sarms@inbox.lv .
Paldies visiem, par atsaucību!!!

ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris

Sieviešu kluba " Šarms" aktivitātes

12.05.2013.gadā Sieviešu klubs "Šarms" piedalījās Naujenes pagasta Ģimenes svētkos un organizēja radošo darbnīcu, mīksto rotaļlietu izgatavošana. 
Sieviešu kluba "Šarms" aktivitātes

28.02.2013.gadā Sieviešu klubs "Šarms" palīdzēja organizēt Naujenes tautas bibliotēkas un VKKF projekta “Latgales mākslinieku darbu izstāžu cikla “Molberta sapņi” noslēguma pasākumu , kur uzaicināja Daugavpils Poļu ģimnāzijas audzēkņus
Sieviesu kluba "Šarms" aktivitātes

5.12.2012. gada Sieviešu klubs "Šarms" organizēja tikšanos ar Daugavpils bardiem

 


 


 
 

Sieviešu kluba " Šarms" aktivitātes

17.01.2013. gadā sieviešu klubs "Šarms" organizēja tikšanos ar Naujenes pagasta dzejnieci Mariju Jurkovu, kura dalījās ar saviem iespaidiem no ceļojuma uz Indiju un lasīja savu dzeju un muzicēja.


Sieviešu kluba "Šarms" aktivitātes


Sieviešu klubs “Šarms”

Deviņas šarmantās sievietes, pašvaldības, izglītības, kultūras jomas pārstāves, apvienojās un nodibināja 13.06.2012.gadā, biedrību “ Sieviešu klubs “Šarms””, kura mērķis ir:

“Celt sieviešu pašapziņu, mazināt sociālo spriedzi, atbalstīt un stiprināt sieviešu sabiedrisko aktivitāti, Naujenes pagastā un Daugavpils novadā, popularizējot savu darbību. “

 Sieviešu klubs” Šarms”, piedalījās Daugavpils un Ilūkstes novadu 11. Grāmatu svētku organizēšanā 17.08.2012.

 
 


 
 
 

         Medību sezonas atklāšanā, kopā ar Mednieku kolektīvu “Naujene” 27.10.2012.

 
 
 

           un organizēja 19.11.2012. “Medību trofeju izstādi”Izstādē apskatāmas Mednieku kolektīva “Naujene”

medību trofejas:Aļņa ragi, stirnu āža - ragi, izbāzeni, meža cūkas -ilkņi, izbāzeni, ādas, meža caunas - izbāzenis, ādas, vilka galvaskauss, āpša, lapsas, seska, ūdeles, bebra, ūdra – ādas un citas trofejas

 

 
 
 
 

 

 

Sieviešu klubs "Šarms"

Sieviešu klubs "Šarms" izveidots 13.06.2012. Naujenes pagastā, kura mērķis :

 

"Celt sieviešu pašapziņu, mazināt sociālo spriedzi, atbalstīt un stiprināt sieviešu sabiedrisko aktivitāti, Naujenes pagastā un Daugavpils novadā, popularizējot savu darbību"


Uzdevumi:

 • Veicināt sieviešu pašizglītošanos, sekmēt ģimeņu netradicionālās izglītības formu attīstību.
  Attīstīt sieviešu radošās spējas, dodot tām iespēju apgūt jaunās prasmes un iespējas.
 • Atbalstīt dažāda veida sieviešu uzņēmējdarbību.
 • Veicināt sabiedrības integrāciju.
 • Veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes.
 • Piedalīties vides sakopšanā un tās aizsardzībā.
 • Attīstīt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām, pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem.
 • Organizēt dažāda veida apmācības kursus, seminārus, ārvalstu pieredzes braucienus.
 • Veikt labdarības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu.
 • Veidot un piedalīties dažādos projektos.
 • Veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu.
Klubs darbojas Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. Ja ir kādi piedāvājumi par sadarbību, kopīgu projektu izstrādi , lūdzam rakstīt uz e-pasts: klubs.sarms@inbox.lv