pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Labdarības akcija “Palīdzēsim tuvākajam!”


 
Sieviešu klubs “Šarms” jau trešo gadu organizē Ziemassvētku labdarības akciju. Šogad labdarības akcija tiek veltīta Naujenes pagastā dzīvojošiem 10 cilvēkiem ar ļoti zemu ienākumu līmeni. Sieviešu klubs aicina labas gribas cilvēkus dalīties savā sirds siltumā un ziedot pārtikas produktus (piem; putraimus, medu, cukuru, kafiju, tēju, ilgi glabājamos pārtikas produktus...) un citas noderīgas lietas (higiēnas preces, saimniecības preces), lai grūtībās nonākošie cilvēki ar prieku sagaidītu Ziemassvētkus un varētu pagatavot bagātīgu svētku maltīti. 
Pārtikas produktu ziedojumi tiek pieņemti no 1.12.2015. līdz 21.12.2015. šādās vietās:
  1. Naujenes tautas bibliotēkā, pēc adreses Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
  2. Naujenes pagasta pārvaldes ēka Skolas ielā 15, Naujenē;
  3. Naujenes kultūras centrā, Muzeja ielā 6, Locikos
No saziedotiem produktiem tiks nokomplektētas 10 produktu pakas un līdz Ziemassvētkiem nogādātas grūtības nonākošiem naujeniešiem.

Nebūsim vienaldzīgi, atvērsim savas sirdis un palīdzēsim tuvākam, kam šobrīd klājas visgrūtāk!


Informācija par tālr.: 65476854 (Aļona Annišineca)

ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris

Sieviešu klubs "Šarms" saņēma Daugavpils novada domes Pateicības rakstu


17. novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā Naujenes kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Tāda zeme, tāda saule, tāda mana dvēselīt...”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai. Pasākuma gaitā tika sveikti tie cilvēki, kas ir atzinīgi un godprātīgi sava darba darītāji. Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par aktīvu līdzdalību Naujenes pagasta infastruktūras uzlabošanā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā , saņēma biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” (valdes priekšsēdētāja Diāna Čiževska). Pilns teksts www.naujene.lv
             

 

               Diāna Čiževska pateicas visiem Sieviešu kluba "Šarms" valdes locekliem
Aļonai Annišinecai, Jeļenai Višņakovai un biedriem Inārai Miglānei, Ņinai Prusakovai, Olgai Kuzminai, Gunai Smelcerei, Oksanai Klimanskai, Nataļjai Aļehno, brīvprātīgā darba darītājiem un sadarbības partneriem par aktīvu un radošu darbu sieviešu kluba realizēto projektu aktivitāšu organizēšanā.

                                                                                                                  Diāna Čiževska,
                                                                                          Sieviešu kluba "Šarms" valdes priekšsēdētāja