Projekts " Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem "Izkrāso Naujeni!" izdošana"


Naujenes pagasta biedrība “Sieviešu klubs “Šarms” uzsāk projekta “Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!”” realizāciju

15.augustā Naujenes pagasta biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” ir parakstījusi līgumu ar Latvijas Vides aizsardzības fondu par projekta “Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!”” realizāciju.

Projekta mērķis ir veidot Naujenes pagasta bērnu izpratni par dzimtās vietas dabas vērtībām, aizsargājamiem augiem, kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām, simboliku un kultūru, tādējādi veicinot bērnu patriotisko audzināšanu un vietas piederības apziņu, stāstot bērniem par Naujenes pagasta vēsturi, dabas vērtībām, vēsturiskajiem un tūrisma objektiem, iestādēm.

Projekta īstenošanas rezultātā 1000 eksemplāros tiks izdota krāsojamā uzziņu grāmata bērniem “Izkrāso Naujeni!”, kas kalpos kā jauns Naujenes pagasta prezentacijas, novadpētniecības un dabas pētniecības metodiskais materiāls. Tiks veidota arī grāmatas elektroniskā versija, kas būs pieejama visiem interesentiem.

Projekta realizēšanas laiks: 02.08.2014. – 28.11.2014.

Piešķirtais projekta finansējums: EUR 1866,00.


Informāciju sagatavoja:

Aļona AnnišinecaKrāsojamās uzziņu grāmatas
 
 bērniem "Izkrāso Naujeni!" prezentācija


2014.gada augustā Naujenes pagasta biedrība “Sieviešu klubs “Šarms””aizsāka darbu pie projekta “Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!” izdošana”. 

Mērķis šim projektam ir veidot Naujenes pagasta bērnu izpratni par dzimtās vietas dabas vērtībām, aizsargājamiem augiem, kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām,  simboliku un kultūru, tādējādi veicinot bērnu patriotisko audzināšanu un vietas piederības apziņu, stāstot bērniem par dabas parku “Daugavas loki”, Naujenes pagasta vēsturi, dabas vērtībām, vēsturiskajiem un tūrisma objektiem  iestādēm. Projekta realizācijas rezultātā 1000 eksemplāros ir izdota krāsojamā uzziņu grāmata bērniem “Izkrāso Naujeni!”. Krāsojamās grāmatas izdošanu atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, kas piešķīra finansējumu 1866,00 euro apmērā.
Grāmata kalpos kā bērnu novadpētniecības nodarbību metodiskais  materiāls Naujenes pagasta izglītības iestādēs un Daugavpils novada izglītības iestādēs, jo elektroniska versija tiks izsūtīta katrai iestādei ka prezentācijas un metodiskais materiāls dabas zinību nodarbību organizēšanai.  Krāsojama uzziņu grāmata “Izkrāso Naujeni!” tiks dāvināta Naujenes pagasta mazajiem iedzīvotājiem – bērnu dārza absolventiem un pirmklasniekiem. Galvenie varoņi – gliemezis Naujis un meitene Jene savos dialogos stāsta par ilustrācijām, tādā veidā veidojas gan vizuālais priekšstats, gan vārdiskais  par attēlotu objektu. Krāsojamā uzziņu grāmata “Izkrāso Naujeni!” sastāv  no vairākām sadaļām, kuras ir veltītas noteiktai tēmai – dabas parkam “Daugavs loki”, Naujenes pagasta simbolikai, augiem, dzīvniekiem, putniem, kultūras pieminekļiem. Viena sadaļa ir veltīta ieteikumiem, ko drīkst un nedrīkst darīt, atrodoties  brīvdabā.
7. novembrī, Naujenes novadpētniecības muzejā notika šīs gramatas prezentācijas pasākums. Pasākuma mazie dalībnieki tikās ar grāmatas varoņiem – gliemezi Nauji un meiteni Jeni, kuri novadīja jautru viktorīnu “Ko es zinu par Naujenes pagastu”. Pasākuma noslēgumā visi mazie viesi saņēma no Nauja un Jenes šo grāmatu. 
Biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” izsaka lielu pateicību Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai Inārai Miglānei, Oļesjai Ņikitinai, Naujenes pamatskolas skolotājai Inesei Locikai, Naujenes novadpētniecības muzejam, Naujenes tautas bibliotēkai, Lāču pamatskolai, Naujenes pirmskolas izglītības iestādei “Rūķītis” par sniegto atbalstu un palīdzību krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!” izdošanā.

 
 
 
 


 
Informāciju sagatavoja
Aļona Annišineca

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru