Projekts "Mācies, radi un dari Naujenē!


Mācies, radi un dari Naujenē!”Naujenes pagasta biedrība Sieviešu klubs “Šarms” 2014.gada janvārī izstrādāja un iesniedza projektu “Mācies, radi un dari Naujenē!” Borisa un Ināras Teterevu fonda programmai “Nāc un dari! Tu vari!” saņēma atbalstu un 1.04.2014. parakstīja projekta īstenošanas un granta izlietošanas līgumu. Projekta “Mācies, radi un dari Naujenē” mērķis ir: “Izveidot “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupu”, kas veicinās Naujenes pagasta sieviešu aktīvas dzīves pozīcijas veidošanos, pašizglītošanos, attīstīs sieviešu radošās spējas, stiprinās sieviešu sabiedrisko aktivitāti, palielinās Naujenes pagasta iedzīvotāju aktivitāti sabiedrisko pasākumu apmeklēšanai un to kvalitātes paaugstināšanu.” Projekta realizācijas laiks ir no 1.04.2014.gada līdz 31.08.2015.gadam, piešķirtais projekta finansējums EUR 4640.

Projekta realizācijas laikā Naujenes pagasta sievietes no trūcīgām ģimenēm, apgūs jaunās prasmes mīksto rotaļļietu izgatavošanā, skrapbukinga un ziepju izgatavošanā -trijās radošās darbnīcās un četrās prasmju apmaiņas darbnīcās, kurās apgūs vēl papildus dekupāžas, pērļošanas, sveču liešanas un filcēšanas pamatprasmes, kuras varēs izmantot kā sevis pilnveidošanai, tā arī ģimenes labklājības celšanai.

Tiks izveidota masku - kostīmu kolekcija, kura piedalīsies visās Naujenes pagasta kultūras un sporta aktivitātēs, ne tikai projekta īstenošanas laikā, bet arī turpmāk, visās pagastam nepieciešamajās aktivitātēs. Naujenes pagasta iedzīvotājiem būs savs talismans – gliemezis Naujis un meitenīte Jene, kuri popularizēs Naujenes pagastu un tā cilvēkus.

Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupā“ palīdzēs organizēt un vadīt Naujenes pagasta rīkotos pasākumus, radošās darbnīcas, izstādes, kostimētās parādes.

Projekts tiks realizēts sadarbībā ar Naujenes pagasta iestādēm un Naujenes pagasta pārvaldi.

Cienījamās Naujenes pagasta sievietes, kuras vēlas apgūt jaunās prasmes vai darboties “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupā” esat laipni gaidītas Sieviešu klubā “Šarms”, pēc adreses: Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Plašāku informāciju par Sieviešu kluba “Šarms” darbību un projekta realizāciju, var saņemt kluba blogā - http://sieviesuklubssarms.blogspot.com/

 
Diāna Čiževska
Sieviešu kluba “Šarms” valdes priekšsēdētāja /projekta vadītāja


Noslēdzies  projekts
"Mācies, radi un dari Naujenē!"

Biedrība “Sieviešu klubs “Šarms” ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu īstenoja projektu “Mācies, radi un dari Naujenē!” Nr. 5.2./2014.-36. Projekta mērķis Izveidot “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupu”, kas veicinās Naujenes pagasta sieviešu aktīvas dzīves pozīcijas veidošanos, pašizglītošanos, attīstīs sieviešu radošās spējas, stiprinās sieviešu sabiedrisko aktivitāti, palielinās Naujenes pagasta iedzīvotāju aktivitāti sabiedrisko pasākumu apmeklēšanai un to kvalitātes paaugstināšanu.”

Projekts tika realizēts laika posmā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.augustam.

Rezultātā projekta ietvaros Naujenes pagastā tika izveidota “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupa” (14 sievietes), kas veicināja sieviešu aktīvu dzīves pozīciju, pašizglītošanos, attīstīja sieviešu radošās spējas, stiprināja sieviešu sabiedrisko aktivitāti, nodrošināja Naujenes pagasta pasākumu kvalitātes paaugstināšanu, tie kļūva spilgtāki, krāsaināki, jautrāki un ar izglītojošu ievirzi un kuri piesaistīja vairāk apmeklētāju, īpaši bērnus un jauniešus, kas nodrošināja lielāku pagasta iedzīvotāju iesaisti Naujenes pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīve.

Naujenes pagasta 130 sievietes no maznodrošinātām ģimenēm, apguva jaunās prasmes Mīksto rotaļļietu izgatavošanā, Skrapbukingā un Ziepju izgatavošanā - trijās radošu darbnīcu 12 nodarbībās, sievietes iegūtās prasmes izmantoja kā sevis pilnveidošanai, tā arī ģimenes labklājības celšanai.

Tika organizētas astoņas prasmju apmaiņas darbnīcas, kurās piedalījās 99 Naujenes pagasta sievietes un vecāki ar bērniem, kuri apguva dekupāžas, pērļošanas, sveču liešanas un filcēšanas pamatprasmes, kas veicināja sieviešu pašizglītību un bērnu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Ir izveidota masku- kostīmu kolekcija, kura sastāv no 12 kostīmiem ( Gliemezis Naujis, meitenīte Jene, lapsa, lācis, vilks, aita, cālis, sniegbaltīte, salavecis, eglīte, elfu puika un elfu meitene) un kolekcija tika izmantota 42 Naujenes pagasta un Daugavpils novada kultūras un sporta aktivitātēs projekta īstenošanas laikā, ko apmeklēja vairāk nekā 3917 cilvēku. Tagad Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir savs talismans – gliemezis Naujis un meitenīte Jene, kuri popularizē Naujenes pagastu.

Projekta realizācijās laikā tika organizētas desmit radošās darbnīcas: Mīksto rotaļlietu, Ziepju izgatavošanas un Skrapbukinga radošās darbnīcas Naujenes pagasta un Daugavpils novada pasākumu laikā, ko apmeklēja 294 cilvēki un trīs radošo darbnīcu izstādes, ko apskatīja 2535 cilvēku. Kopā projekta “ Mācies, radi un dari Naujenē!”īstenošanas laikā tika organizētas 75 aktivitātes, ko apmeklēja 6975 cilvēki. Projekta aktivitātes notika ne tikai visā Naujenes pagasta teritorijā -Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku, Slutišķu ciemos, bet arī Daugavpils novada Medumu, Demenes pagastos un Daugavpils pilsētā.

Tika iegādāta tehnika radošu darbnīcu organizēšanai un projekta realizēšanas nodrošināšanai - šujmašīna, Sizzix Big Shot formu izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīna, papīra griezējs, elektriskā plītiņa, multi-universālo trauku komplekts, dators un printeris, šī tehnika tika izmantota projekta ietvaros, bet arī tiks izmantota turpmāk biedrības darbības nodrošināšanai un radošo darbnīcu organizēšanai.

Projekta realizācijas laikā sieviešu klubs “Šarms” aktīvi sadarbojās ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi, Naujenes pagasta pārvaldi, Naujenes tautas bibliotēku, Naujenes kultūras centru, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru, Naujenes bērnu namu, Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centru, Lāču pamatskolu, Naujenes pamatskolu, biedrību “Bruņinieks”, Daugavpils un Ilūkstes novada partnerību ”Kaimiņi”, studiju “3 karotes medus”, Jauniešu biedrību “Esam kopā”, Demenes pagasta kultūras centru, Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādi. Paldies, sadarbības partneriem par aktīvu un radošu sadarbību!

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 5131, no kurām Borisa un Ināras Teterevu fonda granta summu sastādīja EUR 4640, jeb 90% no kopējām attiecinājamajām izmaksām. Projekts realizēts saskaņā ar apstiprinātām projekta aktivitātēm.
 
 


 
Diāna Čiževska
Sieviešu kluba “Šarms” valdes priekšsēdētāja /projekta vadītāja

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru