svētdiena, 2014. gada 30. novembris

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir klāt...


Adventes laiks ir saistīts ar diviem atslēgas vārdiem: atnākšana un gaidīšana.
Tā ir gatavošanās Ziemassvētkiem, ar kuriem beidzas šis gaidīšanas laiks. Mazliet pārnestā nozīmē – tā ir gatavošanās Jēzus Kristus pirmās atnākšanas pieminēšanai un svinēšanai.
Tā kā viņš ir solījis atnākt arī otru reizi, tad Advente ir ļoti cieši saistīta ar otrās atnākšanas aktualizēšanu. Pirmo reizi Jēzus Kristus nācis pazemībā, mīlestībā, piedošanā, bet otro reizi viņš nāks pasaulē ne vairs nepamanāmi kā zīdainis, bet gan kā tiesnesis, kura priekšā tiks sapulcēta visa pasaule, visas tautas.
Ir pierasts runāt par Adventes laika noskaņām. Mums 20. un 21. gadsimtā ir kļuvis populāri šo laiku uztvert kā gaišu domu, labu noskaņu pilnu. Taču noskaņa – tas ir sekundāri, primārie ir tie garīgie notikumi, kas notiek šajā laikā cilvēkā pašā. Advente un Ziemassvētki kļūst par tādu kā akciju, uz kuru cilvēki sarosās, it kā nomaksā labākas izturēšanās, mīļuma un laipnības ziedošanas artavu un tad atgriežas atpakaļ savā sūrajā ikdienā un pelēcībā. Tā tam nevajadzētu būt. Katram Adventes laikam vajadzētu cilvēkus darīt gaišākus.
Tas notiek tad, kad cilvēks savu sirdi piesien pie Dieva, kad viņš izvērtē savus pārkāpumus, savus dvēseles traipus. Izsūdz grēkus, labojas. Tad neizbēgami viņš kļūst gaišāks, un šis gaišums vairs nav uzspēlēts, bet ir paliekošs. Adventes laikā jādomā par šo dienu dziļāko saturu.
Aizvien vairāk cilvēku iegādājas Adventes vainagu, ieliek tajā sveces un aizdedzina, taču nemeklē šajā darbībā dziļāku jēgu.
Ir redzēti ļoti modernizēti, stilizēti Adventes vainagi: koks, plastika, stieples. Bet Adventes vainagu pin no skujkoka. Tas, ka šis koks vienmēr ir zaļš, norāda uz to, ka mēs gatavojamies vienmēr esošā, mūžīgā valdnieka dzimšanai, nākšanai pasaulē.
Nevajadzētu, ka mēs nopērkam Adventes vainadziņu un atnesam mājās tāpēc, ka tā vajag, ka tā pieklājas.Vainags apļa veidā jau pats ir simbolika, kas rāda, ka mēs gatavojamies satikt mūžīgo. Aplis ir mūžīga ritējuma zīme. Un sveces, kuras aizdedzinām katru svētdienu, aizvien vairāk izgaismo ceļu, pa kuru Dievs mums tuvojas, liecina par Gaismu, kas nāk pasaulē.
Adventes laika krāsa ir violetā: tā ir sarkanās – ciešanu un zilās – cerību krāsas sajaukums. Un svecēm jābūt šajā krāsā. Šis laiks, kad nav gaiši ne vien fiziskā nozīmē, ir labs laiks Adventes svētīšanai.Ārēja labklājība nereti rada iemidzinošu attieksmi pret garīgām lietām un vērtībām.Ja mēs jautātu, kas cilvēkiem ir palīdzējis izdzīvot grūtā laikā, tad tās ir bijušas nevis materiālās vērtības, jebšu grūtos laikos to vienkārši nav, bet garīgā, iekšēji mantotā bagātība.Informācija no: http://www.e-misterija.lv/index.php/religijas/kristietiba/824-advente-gaidanas-laiks.html
Foto: www.tvnet.lv

piektdiena, 2014. gada 28. novembris

Ziepju izgatavošanas radošās darbnīcas pirmā nodarbība - 17.12.2014.


Sieviešu klubs “Šarms” ielūdz
Naujenes pagasta sievietes apmeklēt
Ziepju izgatavošanas radošo darbnīcu,
            projekta “ Mācies, radi un dari Naujenē! 
                              ietvaros

              17. decembrī 2014.gadā, plkst.9:00


Pieteikties darbnīcai līdz 15.12.2014.
(priekšroka tiek dota sievietēm ar maznodrošināto statusu, vietu skaits ir ierobežots)

Darbnīca darbosies:

Naujenes tautas bibliotēkas telpās, pēc adreses:
Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
Tālr. 65450246
Sadarbībā ar Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centru.

  Atbalsta:

Naujenes pagasta pārvalde
ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris

Elfu meitene ar Aitu apmeklēja muzikālo izklaidi "Kopā ir jautrāk"


26.11.2014. Sieviešu klubs "Šarms", projekta "Mācies, radi un dari Naujenē!" ietvaros,  piedalījās Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" muzikālajā izklaidē "Kopā ir jautrāk" ar Elfa meitenītes un Aitas kostīmiem, kas padarīja šo izklaidi daudz jautrāku un spilgtāku. Pasākumu apmeklēja  piecgadīgo bērnu grupa (21bērns).
Skrapbukinga radošās darbnīcas norise Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķītis"

25.novembrī 2014. no plkst.13:00 līdz 15:00, pēc Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" darbinieku lūguma, tika organizēta otrā  Skrapbukinga radošā darbnīca, kura notika, pēc adreses: Alejas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Darbnīcu vadīja Nataļja Aļehno. Sieviešu kluba "Šarms " projekta "Mācies, radi un dari Naujenē! " ietvaros. Piedalījās 8 sievietes un veidoja Jaungada apsveikuma kartītes.
trešdiena, 2014. gada 26. novembris

Skrapbukinga radošās darbnīcas ceturtās nodarbības norise

26.11.2014. Sieviešu klubs "Šarms" projekta "Mācies , radi un dari Naujenē!" ietvaros organizēja Skrapbukinga radošās darbnīcas ceturto nodarbību, 10 Naujenes pagasta sievietēm ar trūcīgo ģimenes statusu. Nodarbību vadīja Nataļja Aļehno. Ceturtās nodarbības laikā,  dalībnieki mācījās veidot dāvanu kārbiņas.

 

Sieviešu klubs “Šarms” aicina piedalīties akcijā “Sniedz roku ķepai!”Aicinām visus, kuriem rūp pamesto suņu un kaķu dzīves apstākļu uzlabošana, nākt mums talkā un palīdzēt sarūpēt Daugavpils dzīvnieku patversmes iemītniekiem Ziemassvētku dāvanas –   suņu un kaķu barību, un citas patversmei ikdienā tik ļoti nepieciešamās lietas – bļodiņas, segas, rotaļlietas u.c.

Akcija norisināsies no 01.12.2014. – 19.12.2014.

Sarūpētās dāvanas var atstāt speciālās kastēs:
-          Naujenes pagasta pārvaldē (Skolas ielā 15, Naujene);
-          Naujenes tautas bibliotekā (Daugavas iela 31, Krauja);
-          Naujenes kultūras centrā (Muzeja iela 6, Lociki);
-          Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā (18.novembra iela 392, Vecstropi)


Cerot uz atsaucīgu cilvēku palīdzību,
priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu vēlot,
Sieviešu kluba “Šarms” komanda,
tālr. uzziņām: 65476840; 65450246


pirmdiena, 2014. gada 24. novembris

Skrapbukinga radošā nodarbība

                                                    
25.novembrī 2014. no plkst.13:00 līdz 15:00, pēc Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" darbinieku lūguma, tiks organizēta otrā  Skrapbukinga radošā darbnīca, kura notiks, pēc adreses: Alejas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Darbnīcu vada Nataļja Aļehno. Sieviešu kluba "Šarms " projekta "Mācies, radi un dari Naujenē! " ietvaros.

ceturtdiena, 2014. gada 13. novembris

Skrapbukinga radošās darbnīcas ceturtā nodarbība - 26.11.2014.


Sieviešu klubs “Šarms” ielūdz
Naujenes pagasta sievietes apmeklēt
Skrapbukinga radošo darbnīcu,
projekta “ Mācies, radi un dari Naujenē! ietvaros

26. novembrī 2014.gadā, plkst.9:00Pieteikties darbnīcai līdz 24.11.2014.

(priekšroka tiek dota sievietēm ar maznodrošināto statusu, vietu skaits ir ierobežots)
Darbnīca darbosies:

Naujenes tautas bibliotēkas telpās, pēc adreses:

Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Tālr. 65450246
Sadarbībā ar Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un

sociālās palīdzības centru.
                                              

                 Atbalsta:
                                           Naujenes pagasta pārvalde

pirmdiena, 2014. gada 10. novembris

Notika krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem "Izkrāso Naujeni!" prezentācija2014.gada augustā Naujenes pagasta biedrība “Sieviešu klubs “Šarms””aizsāka darbu pie projekta “Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!” izdošana”. 

Mērķis šim projektam ir veidot Naujenes pagasta bērnu izpratni par dzimtās vietas dabas vērtībām, aizsargājamiem augiem, kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām,  simboliku un kultūru, tādējādi veicinot bērnu patriotisko audzināšanu un vietas piederības apziņu, stāstot bērniem par dabas parku “Daugavas loki”, Naujenes pagasta vēsturi, dabas vērtībām, vēsturiskajiem un tūrisma objektiem  iestādēm. Projekta realizācijas rezultātā 1000 eksemplāros ir izdota krāsojamā uzziņu grāmata bērniem “Izkrāso Naujeni!”. Krāsojamās grāmatas izdošanu atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, kas piešķīra finansējumu 1866,00 euro apmērā.
Grāmata kalpos kā bērnu novadpētniecības nodarbību metodiskais  materiāls Naujenes pagasta izglītības iestādēs un Daugavpils novada izglītības iestādēs, jo elektroniska versija tiks izsūtīta katrai iestādei ka prezentācijas un metodiskais materiāls dabas zinību nodarbību organizēšanai.  Krāsojama uzziņu grāmata “Izkrāso Naujeni!” tiks dāvināta Naujenes pagasta mazajiem iedzīvotājiem – bērnu dārza absolventiem un pirmklasniekiem. Galvenie varoņi – gliemezis Naujis un meitene Jene savos dialogos stāsta par ilustrācijām, tādā veidā veidojas gan vizuālais priekšstats, gan vārdiskais  par attēlotu objektu. Krāsojamā uzziņu grāmata “Izkrāso Naujeni!” sastāv  no vairākām sadaļām, kuras ir veltītas noteiktai tēmai – dabas parkam “Daugavs loki”, Naujenes pagasta simbolikai, augiem, dzīvniekiem, putniem, kultūras pieminekļiem. Viena sadaļa ir veltīta ieteikumiem, ko drīkst un nedrīkst darīt, atrodoties  brīvdabā.
7. novembrī, Naujenes novadpētniecības muzejā notika šīs gramatas prezentācijas pasākums. Pasākuma mazie dalībnieki tikās ar grāmatas varoņiem – gliemezi Nauji un meiteni Jeni, kuri novadīja jautru viktorīnu “Ko es zinu par Naujenes pagastu”. Pasākuma noslēgumā visi mazie viesi saņēma no Nauja un Jenes šo grāmatu. 
Biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” izsaka lielu pateicību Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai Inārai Miglānei, Oļesjai Ņikitinai, Naujenes pamatskolas skolotājai Inesei Locikai, Naujenes novadpētniecības muzejam, Naujenes tautas bibliotēkai, Lāču pamatskolai, Naujenes pirmskolas izglītības iestādei “Rūķītis” par sniegto atbalstu un palīdzību krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!” izdošanā.

 

Informāciju sagatavoja
Aļona Annišineca