pirmdiena, 2015. gada 31. augusts

Noslēdzies projekts “Mācies, radi un dari Naujenē!”

Biedrība “Sieviešu klubs “Šarms” ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu īstenoja projektu “Mācies, radi un dari Naujenē!” Nr. 5.2./2014.-36. Projekta mērķis Izveidot “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupu”, kas veicinās Naujenes pagasta sieviešu aktīvas dzīves pozīcijas veidošanos, pašizglītošanos, attīstīs sieviešu radošās spējas, stiprinās sieviešu sabiedrisko aktivitāti, palielinās Naujenes pagasta iedzīvotāju aktivitāti sabiedrisko pasākumu apmeklēšanai un to kvalitātes paaugstināšanu.”

Projekts tika realizēts laika posmā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.augustam.

Rezultātā projekta ietvaros Naujenes pagastā tika izveidota “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupa” (14 sievietes), kas veicināja sieviešu aktīvu dzīves pozīciju, pašizglītošanos, attīstīja sieviešu radošās spējas, stiprināja sieviešu sabiedrisko aktivitāti, nodrošināja Naujenes pagasta pasākumu kvalitātes paaugstināšanu, tie kļūva spilgtāki, krāsaināki, jautrāki un ar izglītojošu ievirzi un kuri piesaistīja vairāk apmeklētāju, īpaši bērnus un jauniešus, kas nodrošināja lielāku pagasta iedzīvotāju iesaisti Naujenes pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīve.

Naujenes pagasta 130 sievietes no maznodrošinātām ģimenēm, apguva jaunās prasmes Mīksto rotaļļietu izgatavošanā, Skrapbukingā un Ziepju izgatavošanā - trijās radošu darbnīcu 12 nodarbībās, sievietes iegūtās prasmes izmantoja kā sevis pilnveidošanai, tā arī ģimenes labklājības celšanai.

Tika organizētas astoņas prasmju apmaiņas darbnīcas, kurās piedalījās 99 Naujenes pagasta sievietes un vecāki ar bērniem, kuri apguva dekupāžas, pērļošanas, sveču liešanas un filcēšanas pamatprasmes, kas veicināja sieviešu pašizglītību un bērnu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Ir izveidota masku- kostīmu kolekcija, kura sastāv no 12 kostīmiem ( Gliemezis Naujis, meitenīte Jene, lapsa, lācis, vilks, aita, cālis, sniegbaltīte, salavecis, eglīte, elfu puika un elfu meitene) un kolekcija tika izmantota 42 Naujenes pagasta un Daugavpils novada kultūras un sporta aktivitātēs projekta īstenošanas laikā, ko apmeklēja vairāk nekā 3917 cilvēku. Tagad Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir savs talismans – gliemezis Naujis un meitenīte Jene, kuri popularizē Naujenes pagastu.

Projekta realizācijās laikā tika organizētas desmit radošās darbnīcas: Mīksto rotaļlietu, Ziepju izgatavošanas un Skrapbukinga radošās darbnīcas Naujenes pagasta un Daugavpils novada pasākumu laikā, ko apmeklēja 294 cilvēki un trīs radošo darbnīcu izstādes, ko apskatīja 2535 cilvēku. Kopā projekta “ Mācies, radi un dari Naujenē!”īstenošanas laikā tika organizētas 75 aktivitātes, ko apmeklēja 6975 cilvēki. Projekta aktivitātes notika ne tikai visā Naujenes pagasta teritorijā -Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku, Slutišķu ciemos, bet arī Daugavpils novada Medumu, Demenes pagastos un Daugavpils pilsētā.

Tika iegādāta tehnika radošu darbnīcu organizēšanai un projekta realizēšanas nodrošināšanai - šujmašīna, Sizzix Big Shot formu izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīna, papīra griezējs, elektriskā plītiņa, multi-universālo trauku komplekts, dators un printeris, šī tehnika tika izmantota projekta ietvaros, bet arī tiks izmantota turpmāk biedrības darbības nodrošināšanai un radošo darbnīcu organizēšanai.

Projekta realizācijas laikā sieviešu klubs “Šarms” aktīvi sadarbojās ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi, Naujenes pagasta pārvaldi, Naujenes tautas bibliotēku, Naujenes kultūras centru, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru, Naujenes bērnu namu, Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centru, Lāču pamatskolu, Naujenes pamatskolu, biedrību “Bruņinieks”, Daugavpils un Ilūkstes novada partnerību ”Kaimiņi”, studiju “3 karotes medus”, Jauniešu biedrību “Esam kopā”, Demenes pagasta kultūras centru, Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādi. Paldies, sadarbības partneriem par aktīvu un radošu sadarbību!

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 5131, no kurām Borisa un Ināras Teterevu fonda granta summu sastādīja EUR 4640, jeb 90% no kopējām attiecinājamajām izmaksām. Projekts realizēts saskaņā ar apstiprinātām projekta aktivitātēm.


 

Informāciju sagatavoja , projekta vadītāja Diāna Čiževska

pirmdiena, 2015. gada 24. augusts

Projekta "Mācies, radi un dari Naujenē!" noslēguma pasākuma norise


2015.gada 21.augustā, notika Naujenes pagasta sieviešu kluba “Šarms” projekta “Mācies, radi un dari Naujenē!” noslēguma pasākums. Programmā - projekta realizācijas prezentācija, brīvprātīgo apbalvošana, radošo darbnīcu darbu izstāde. Pasākuma laikā tika pasniegtas pateicības par aktīvu dalību un radošo darbu projekta īstenošanas laikā un suvenīrs (svece ar projekta atbalstītāju logo) “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupas” dalībniecēm, brīvprātīgā darba darītājiem, aktīvākām radošo darbnīcu apmeklētājām . Pasākumā piedalījās 35 dalībnieki. Pasākuma dalībniekus ar mūzikālo sveicienu sveica Zita Ņitiša un Anastāsija Kostjukeviča.
 
 Radošo darbnīcu darbu izstāde
 

piektdiena, 2015. gada 14. augusts

Projekta “Mācies, radi un dari Naujenē!” noslēguma pasākums


             2015.gada 21.augustā, plkst. 17:00, notiks Naujenes pagasta sieviešu kluba “Šarms” projekta “Mācies, radi un dari Naujenē!” noslēguma pasākums. Programmā - projekta realizācijas prezentācija, brīvprātīgo apbalvošana, radošo darbnīcu darbu izstāde. Vieta: Naujenes tautas bibliotēka, Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Atbalsta: Borisa un Ināras Teterevu fonds, Naujenes pagasta pārvalde, sadarbībā ar Naujenes tautas bibliotēku.

Filcēšanas nodarbības norise Naujenes tautas bibliotēkā


13.08.2015.g., Sieviešu klubs “Šarms”, projekta “Mācies, radi un dari Naujenē!ietvaros, pēc Naujenes tautas bibliotēkas lūguma, vadīja Naujenes tautas bibliotēkas “ Veiklo rociņu darbnīcas “ Filcēšanas nodarbību vecākiem ar bērniem. Nodarbību vadīja Olga Kuzmina, sieviešu kluba biedre. Nodarbībā piedalījās 11 vecāki ar bērniem, kopīgi darbojoties apguva jaunas filcēšanas tehnikas prasmes un lietderīgi pavadīja brīvo laiku, izgatavojot kopā filcētus adatu spilventiņus, ziepes .
 

ceturtdiena, 2015. gada 13. augusts

Filcēšanas nodarbības norise


12.08.2015.g. Sieviešu klubs "Šarms" organizēja prasmju apmaiņas darbnīcas Filcēšana nodarbību, projekta "Mācies, radi un dari Naujenē!" ietvaros. Nodarbību vadīja Vera Fadejeva no “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupas. Filcēšanas prasmes apguva un dalījās savā pieredzē 10 dalībnieces, kopā darbojoties filcēja brošas, ziedus,  figūras, adatu spilventiņus.


 

Lapsas un Lāča ceļojums uz Demenes pagasta svētkiem


08.08.15. Sieviešu klubs “Šarms” ar lapsas un lāča kostīmiem, projekta “ Mācies, radi un dari Naujenē!” ietvaros, piedalījās Demenes pagasta svētkos, apsveica demeniešus ar 120 gadu jubileju. Pagasta svētkus svinēja 250 pagasta iedzīvotāji un viesi.
 


pirmdiena, 2015. gada 10. augusts

Ziedu dārzā bites san...


7.08.2015. Sieviešu klubs “Šarms”, projekta “Mācies , radi un dari Naujenē! ietvaros, ņēma dalību Daugavpils novada 14. Grāmatu svētkos ar skrapbukinga radošu darbnīcu “Dekoratīvo karodziņu fabrika “Ziedu dārzā bites san...””, kuru svētku laikā apmeklēja un tajā  darbojās 20 pasākuma dalībnieki. Darbnīcu vadīja Nataļja Aļehno.


Naujis, Jene, Lapsa, Lācis un Vilks Daugavpils novada 14. Grāmatu svētkos


7.08.2015. Sieviešu klubs “Šarms”, projekta “Mācies , radi un dari Naujenē! ietvaros, ņēma dalību Daugavpils novada 14. Grāmatu svētkos ar gliemeža Nauja, meitenītes Jenes , Lāča, Lapsas un Vilka kostīmiem, kuri palīdzēja izdalīt svētku programmas, aicināja vairāk nekā 400 svētku dalībniekus uz aktivitātēm un palīdzēja novadīt radošo darbnīcu “Izkrāso Naujeni!” sākumskolas vecuma bērniem, ko vadīja Skaidrīte Kardele no “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupas”. Radošajā darbnīcā ņēma dalību 33 bērni.

Gliemeža Nauja, meitenītes Jenes, Lāča, Vilka un Lapsas piedzīvojumi
Daugavpils novada 14. Grāmatu svētkos
 
Radošās darbnīcas "Izkrāso Naujeni!" norise