pirmdiena, 2016. gada 14. marts

Sadarbības memorands

Sieviešu klubs "Šarms" 2016.gada  11. martā, kopā ar citām Latgales nevalstiskajām organizācijām parakstīja sadarbības memorandu.

     Memoranda parakstīšana notika  Daugavpils novada Kultūras centrā  Dienvidlatgales NVO atbalsta centra rīkotās nacionālās konferences “Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas izvērtēšana” ietvaros.
      Parakstot dokumentu, puses apņemas sadarboties vairāku pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas uzdevumu izpildē, piemēram, palielināt Latgales reģionā to cilvēku īpatsvaru, kas neformāli un formāli sadarbojas savu un sabiedrības mērķu labā, tādējādi veicinot uzticību starp dažādu sektoru, sociālo grupu un teritoriju iedzīvotājiem Latgales reģionā. Tāpat arī apņemas paaugstināt iedzīvotāju, neformālo grupu un nevalstisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai.
Interesentiem ar pilnu dokumenta saturu iespējams iepazīties Latgales plānošanas reģiona un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” interneta vietnēs: www.latgale.lv un www.nvoc.lv.

trešdiena, 2016. gada 9. marts

Apsveicam!!!

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var.

                                           (L.Bērziņš)
Dārgās sievietes, sirsnīgi  sveicam  Starptautiskajā sieviešu dienā!!!

Sieviešu klubs "Šarms"